MÁY MAY YAMATO

MÁY MAY GOLDEN WHEEL

MÁY MAY SIRUBA

MÁY MAY SHINGLING

MÁY MAY ZUSUN

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP KHÁC

PHỤ TÙNG CFSEWING

thông tin liên hệ
Ông Phùng Tư Khoa
Phụ trách KD - 0912 140 302

Ông Trần Mạnh Thắng
Giám đốc - 093 442 6089

MÁY MAY YAMATO

Yamato
Yamato
Máy viền
Máy viền
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ

MÁY MAY GOLDEN WHEEL

Golden Wheel
Golden Wheel
Cylinder bed-top & bottom feed
Cylinder bed-top & bottom feed
Flatbed - normal (bottom feed)
Flatbed - normal (bottom feed)
Var.o.matic
Var.o.matic
Máy may sàn phẳng
Máy may sàn phẳng
Máy may 4 kim 6 chỉ
Máy may 4 kim 6 chỉ
Máy may nhiều kim
Máy may nhiều kim

MÁY MAY SIRUBA

Siruba
Siruba
700 K-KD
700 K-KD
C007J-JD
C007J-JD
Z008
Z008
FG - 666 - Series
FG - 666 - Series
L918
L918
PK511
PK511
PK522
PK522
BH780
BH780
SL-700 Series
SL-700 Series

MÁY MAY SHINGLING

Shingling
Shingling
FG - 666 - EST
FG - 666 - EST
FG - 666 - Series
FG - 666 - Series
SL-2700
SL-2700
SL-2700 - AST - EST
SL-2700 - AST - EST
VG-888A-N600-AST
VG-888A-N600-AST
VG-888A
VG-888A

MÁY MAY ZUSUN

Zusun
Zusun
928XH-PL
928XH-PL
CM-937-PL
CM-937-PL
CM-928-2PL
CM-928-2PL

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP KHÁC

Máy may Brother
Máy may Brother
Máy may Sunstar
Máy may Sunstar
Máy may Juki
Máy may Juki
Máy May Pegasus
Máy May Pegasus
Máy may công nghiệp Sunstar
Máy may công nghiệp Sunstar
Máy may Juki
Máy may Juki
Máy may công nghiệp Sunstar
Máy may công nghiệp Sunstar
Máy may công nghiệp Brother
Máy may công nghiệp Brother
Máy may công nghiệp Brother
Máy may công nghiệp Brother

PHỤ TÙNG CFSEWING

Mặt nguyệt và bàn lừa
Mặt nguyệt và bàn lừa
Chân vịt may si bánh lăn
Chân vịt may si bánh lăn
Chân vịt may si bánh lăn
Chân vịt may si bánh lăn
Pocket cutting gauge set
Pocket cutting gauge set
Suốt chỉ
Suốt chỉ
Phụ tùng bàn đẩy vải
Phụ tùng bàn đẩy vải

ÁO SƠ MI VIỆT TIẾN

Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến
Áo sơ mi Việt Tiến