MÁY MAY YAMATO

MÁY MAY GOLDEN WHEEL

MÁY MAY SIRUBA

MÁY MAY SHINGLING

MÁY MAY ZUSUN

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP KHÁC

PHỤ TÙNG CFSEWING

thông tin liên hệ
Ông Phùng Tư Khoa
Phụ trách KD - 0912 140 302

Ông Trần Mạnh Thắng
Giám đốc - 093 442 6089

Chia sẻ lên:
Máy vắt sổ

Máy vắt sổ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy may sàn phẳng
Máy may sàn phẳng
Máy may 4 kim 6 chỉ
Máy may 4 kim 6 chỉ
Máy may nhiều kim
Máy may nhiều kim
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy viền
Máy viền
Máy may Zigzag
Máy may Zigzag